Prisstigninger

1. januar 2024

Varmeprisen hæves

Nr. Nebel Fjernvarme Amba er nødsaget til at hæve varmeprisen, da priserne på brændsler fortsat er på et højt niveau, mens værdien af den producerede el er styrtdykket.

Nr. Nebel Fjernvarme har holdt varmeprisen i ro under energikrisen, men nu er varmeværket nødsaget til at hæve varmeprisen. Nr. Nebel Fjernvarme har lige som resten af branchen oplevet, at udgifterne til brændsler som f.eks. flis og biogas er steget kraftigt under energikrisen, men i modsætning til de fleste andre værker blev stigningen udlignet af en tilsvarende stigning i den el-indtægt, som Nr. Nebel Fjernvarme får ved omdannelse af biogas til el og varme. Det betød, at Nr. Nebel Fjernvarmes forbrugere slap for nævneværdige prisstigninger i de foregående år.

Men nu går den så ikke længere. ”I 2023 er priserne på brændsler fastholdt på et højt niveau, samtidig med at værdien af den producerede el er styrtdykket. For at kompensere for det, er vi nødt til at hæve varmeprisen, siger Nr. Nebel Fjernvarmes driftsleder, Thomas Qvistgaard.

Da fjernvarmeværket er et ”hvile i sig selv” selskab, må der ikke oparbejdes store overskud som hensættes, derfor har der ikke været prisstigninger i de foregående år, da økonomien på daværende tidspunkt var solid. Ydermere er der fra Blaabjerg Biogas og leverandør af flis varslet yderligere prisstigninger i 2024. Derfor ser vi desværre disse prisstigninger.

Som det også er at læse flere steder i dagspressen, er vi desværre ikke de eneste som må hæve priserne. I forbindelse med årsopgørelser som netop udsendes i disse dage, er der sket en opjustering af priserne. Dette er dog ikke nok til at få regnskabet for 2024 til at gå op.

Derfor vil der komme prisstigninger igen gældende fra 01/05 2024.

//