Bestyrelsen

Formand
Peder Berg
Tranevænget 39

Næstformand
Karl Aksel Andersen
Tranevænget 13

Sekretær
John Hansen
Kollevej 10

Bestyrelsesmedlem
Jesper Bork Wulff
Industrivej 6

Bestyrelsesmedlem
Jesper H. Kristensen
Tranevænget 43