Skip to content

NØRRE NEBEL FJERNVARME

SPACE SPACE SPACE SPACE SPACE SPACE SPACE

SMS-Service

Hvis du ønsker, at tilmelde eller afmelde en mobiltelefon vores sms-tjeneste, kan du gøre det i nedenstående felter.
Hvis du f.eks. ejer et sommerhus

eller har en arbejdstelefon, så kan du med fordel tilmelde et mobiltelefonnummer på forbrugsadressen.
Mobilnumre, du selv har tilmeldt, skal ligeledes frameldes herunder.

Hvis du ikke ønsker, at være tilmeldt vores sms-tjeneste, kan du afmelde ved at udfylde nedenstående.Det kan være i tilfælde af, at du på din adresse
har registeret fleremobiltelefonnumre, f.eks. børnenes.

NØRRE NEBEL FJERNVARME

Nr Nebel fjernvarme prisstigning

Generalforsamling

Fjernvarmeværket

Det er værkets hovedformål at levere fjernvarmeforsyning til Nørre Nebel by, samt produktion og salg af el til elforsyningsselskab.
Den primære brændselskilde er biogas leveret fra Blåbjerg Biogas. Supplerende anvendes træflis, og sekundært olie.

Virksomhedens politik omkring persondata, læs mere i de link herunder:
Privatlivspolitik for jobansøgere
Privatlivspolitik for kunder og leverandører

Forbrugere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme findes i vedlagte foldere – åbnes som PDF-filer.

Vejledning for parcelhuse – Hold Hus
Vejledning for lejligheder – Varmevaner

Nørre Nebel Fjernvarme har medio 2021 ialt 668 brugere tilkoblet værket.

Leverandører

Der gælder “Tekniske bestemmelser” for fjernvarmelevering fra Nørre Nebel Fjernvarme a.m.b.a.

Bestemmelserne gælder for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning af værkets ledningsnet.

Tekniske bestemmelser – hent her som PDF-dokument – Almindelige leveringsbestemmelser

Mit Forbrug

Hvis du er interesseret i at følge med i dit eget forbrug kan du klikke på knappen mit forbrug nedenfor og holde dig opdateret. 

Priser

Varmepriser for varmeåret: 01-01 til 30-04-2024

390,00 kr. pr. Mwh + moms
20,00 kr. pr. m2 boligareal + moms indtil 500 m2, 13,65 indtil 1.000 m2, 10,50 o/1.000 m2
1.600,00 kr. i fast afgift + moms

For en bolig på 130 m2 med et standard forbrug på 18,1 Mwh bliver den samlede årlige pris på 14.073,75 kr. incl. moms, der opkræves i 4 rater samt en årsafregning.

For en bolig i Lunde vil der være et tillæg, på 10 pr. m2. + moms

Tilslutningsafgifter:

Boligkategori:
Enfamiliehus 18.000 + moms
Rækkehus 12.000 + moms
Etageboliger 9.000 + moms

Tilslutningsafgiften og effektbidraget er nedsat til 50 pct. for huse som opfylder kriterierne for lavenergihuse.

Medarbejdere

Driftleder

Thomas Qvistgaard

Driftassistent

Mads Milsgaard-Jensen

Driftassistent

Arne Holm Fonnesbech

Kontorassistent

Bestyrelse

Formand

Peder Berg
Tranevænget 39

Næstformand

Karl Aksel Andersen 
Tranevænget 13

Sekretær

John Hansen
Kollevej 10

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bork Wulff
Industrivej 6

Bestyrelsesmedlem

Jesper H. Kristensen
Tranevænget 43

Historie

Kontakt

Telefon:

75288040

Telefax:

75287840

E-mail:

kontor@nnfv.dk

driftsleder@nnfv.dk

Kontakt

Telefon:

75288040

Telefax:

75287840

E-mail:

kontor@nnfv.dk
driftsleder@nnfv.dk