Skip to content

NØRRE NEBEL FJERNVARME

NØRRE NEBEL FJERNVARME

 

Fjernvarmeværket

Det er værkets hovedformål at levere fjernvarmeforsyning til Nørre Nebel by, samt produktion og salg af el til elforsyningsselskab.
Den primære brændselskilde er biogas leveret fra Blåbjerg Biogas. Supplerende anvendes træflis, og sekundært olie.

Virksomhedens politik omkring persondata, læs mere i de link herunder:
Privatlivspolitik for jobansøgere
Privatlivspolitik for kunder og leverandører

Forbrugere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme findes i vedlagte foldere – åbnes som PDF-filer.

Vejledning for parcelhuse – Hold Hus
Vejledning for lejligheder – Varmevaner

Nørre Nebel Fjernvarme har medio 2021 ialt 668 brugere tilkoblet værket.

Leverandører

Der gælder “Tekniske bestemmelser” for fjernvarmelevering fra Nørre Nebel Fjernvarme a.m.b.a.

Bestemmelserne gælder for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning af værkets ledningsnet.

Tekniske bestemmelser – hent her som PDF-dokument – Almindelige leveringsbestemmelser

Mit Forbrug

Hvis du er interesseret i at følge med i dit eget forbrug kan du klikke på knappen mit forbrug nedenfor og holde dig opdateret. 

Priser

Varmepriser for varmeåret 2021

340,00 kr. pr. Mwh + moms
20,00 kr. pr. m2 boligareal + moms indtil 500 m2, 13,65 indtil 1.000 m2, 10,50 o/1.000 m2
1.600,00 kr. i fast afgift + moms

For en bolig på 130 m2 med et standard forbrug på 18,1 Mwh bliver den samlede årlige pris på 12.942,50 kr. incl. moms, der opkræves i 4 rater samt en årsafregning.

Tilslutningsafgifter:

Boligkategori:
Enfamiliehus 18.000 + moms
Rækkehus 12.000 + moms
Etageboliger 9.000 + moms

Tilslutningsafgiften og effektbidraget er nedsat til 50 pct. for huse som opfylder kriterierne for lavenergihuse.

Se samlet prisblad – Prisblad 2021

Medarbejdere

Driftleder

Thomas Qvistgaard

Driftassistent

Mads Milsgaard-Jensen

Driftassistent

Kontorassistent

Kirsten Pedersen

Bestyrelse

Formand

Peder Berg
Tranevænget 39

Næstformand

Karl Aksel Andersen 
Tranevænget 13

Sekretær

John Hansen
Kollevej 10

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bork Wulff
Industrivej 6

Bestyrelsesmedlem

Jens Kristian Olesen
Tranevænget 33

Historie

Kontakt

Telefon:

75288040

Telefax:

75287840

E-mail:

kontor@nnfv.dk

driftsleder@nnfv.dk

Kontakt

Telefon:

75288040

Telefax:

75287840

E-mail:

kontor@nnfv.dk
driftsleder@nnfv.dk